Kuratoryjny Konkurs Informatyczny

W dniu 4.12.2018 r. odbyła się pierwsza sesja I etapu konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Sesja została przeprowadzona on-line i uczestniczyło w niej łącznie 302 uczniów z całego podkarpacia. Uczniowie po zalogowaniu się na platformie edukacyjnej w ciągu 60 minut  rozwiązywali quiz z szeroko pojętej wiedzy informatycznej (budowa komputera, sprzęt komputerowy, programy użytkowe, język HTML, algorytmy etc.). Z naszej szkoły w konkursie udział wzięło 4 uczniów: Wiktoria Zagroba (3AG), Jakub Pietrusiak (3AG), Kacper Serafin (3BG), Filip Posłuszny (3AG).

Do drugiej sesji I etapu zakwalifikował się jedynie Filip Posłuszny. Ta część konkursu została rozegrana 7.12.2018 r.. Uczestniczyło w niej 81 uczniów i także ta część konkursu była dostępna on-line. W tej części uczniowie rozwiązywali głównie zadania z algorytmiki. Filip uzyskał 39 na 60 punktów. Zgodnie z regulaminem (uzyskał min. 60% punktów) i decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 21 grudnia 2018 r. zakwalifikował się do II etapu konkursu który odbędzie się 7.02.2019 r. w pracowniach informatycznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status