Spotkanie z poezją patriotyczną

Pod koniec maja br. w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Wzięło  w nim udział 32 uczestników. Ocenie  podlegał dobór repertuaru, stopień pamięciowego opanowania utworu, umiejętności recytatorskie oraz oryginalność interpretacji. Uczniowie recytowali wiersze między innymi: Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej, Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Jury wy­ło­ni­ło zwy­cięz­ców:

W kategorii klas IV – VI
I miejsce: Aleksandra Szuban kl. IV b, Katarzyna Ruman kl. V b
II miejsce: Daria Misiak kl. V a, Oliwia Urban kl. VI b
III miejsce: Aleksandra Marut kl. IV a

W kategorii klas VII i klas gimnazjalnych
I miejsce: Krzysztof Magda kl. III b
II miejsce: Katarzyna Mazur kl. II a
III miejsce: Izabela Magda kl. II a, Hubert Urban kl. VII a

Wyróżnienia otrzymali:
Barbara Guźda kl. III a
Arkadiusz Maziarz kl. VII b
Kamil Guźda kl. VII a

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status