Z życia świetlicy szkolnej…

W minionym tygodniu dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną rozpoczęły przygotowania do Dnia Babci i Dziadka.

W trakcie zajęć poruszony został m.in. temat potrzeby okazywania szacunku osobom starszym oraz znaczenia i wartości posiadania rodziny. Uczniowie wykonali wiele prac plastyczno – manualnych m.in. laurki, dyplomy, portrety babć i dziadków  oraz serduszka z masy solnej. Zaprojektowane zostały również drzewa genealogiczne. Dzieci miały również okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych poświęconych tematyce rodziny. Uczniowie nauczyli się również wiersza, który z pewnością jeszcze bardziej umili nadchodzące święto.

Ubiegły tydzień obfitował pięknymi wypowiedziami i pracami uczniów, które ukazują jak ogromnie ważną rolę pełnią w ich życiu Babcie i Dziadkowie, którym składamy najserdeczniejsze życzenia!

Ilona Sekman,  Marta  Stec

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status