Ogłoszenie dla Rodziców

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017, dni 16 czerwca, 21-22 czerwca 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. W tych dniach nie będą organizowane dowozy uczniów.

Jeżeli jednak nie mają Państwo możliwości pozostawienia dziecka pod opieką osoby dorosłej, prosimy o przekazanie takiej informacji bezpośrednio u wychowawcy klasy do 13 czerwca 2017r.  i wówczas dla tych dzieci będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status