Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W grudniu 2016 roku uczniowie gimnazjum realizowali I część etapu rejonowego konkursu z WOS-u.Polegała ona na realizacji projektu wybranego lokalnego problemu.Wymagało to od uczestników rzetelnej, systematycznej pracy badawczej opartej o obserwację, eksperyment oraz inne techniki badawcze. Uczniowie zobowiązani byli do przesyłania formularzy( w różnych wyznaczonych terminach) drogą elektroniczną a na zakończenie – raportu. Łucji Rzeszutek, Klaudii Zielińskiej, Adrianowi Smole, Michałowi Piekarczykowi oraz Szymonowi Partyce pozytywnie zaliczono projekt co dało im szansę wzięcia udziału w II części etapu rejonowego- teście.

Gratulacje oraz powodzenia na teście.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status