Basen dla uczniów

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od przyszłego tygodnia tj. 13.07.2020r. uczniowie naszej szkoły będą mieć możliwość nieodpłatnego skorzystania z 2 wejść tygodniowo po 1 godzinie na basen w godzinach ogólnodostępnych dla klientów indywidualnych  OWIR Cmolas (z wyjątkiem godzin od 20:00 do 22:00). Warunkiem wstępu na basen jest okazanie legitymacji szkolnej.

Aktualny harmonogram wejść indywidualnych
Zasady obowiązujących przy wejściu na pływalnie