STRAJK W SZKOLE – ważne dla rodzica i ucznia!!!

W związku z ogólnopolską akcją strajkową pracowników oświaty i przyłączeniem się do niej Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cmolasie informujemy, że w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek) rozpoczyna się strajk nauczycieli polegający na powstrzymaniu się od wykonywania pracy DO ODWOŁANIA, co oznacza duże trudności w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, zarówno w szkole jak i oddziałach przedszkolnych! W przypadku zawieszenia akcji protestacyjnej  zostaniecie Państwo poinformowani na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne przypadające w dniach 8 i 9 kwietnia 2019r. począwszy od klas drugich do siódmych odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek i wtorek:   8.30 – nauka rekolekcyjna połączona ze śpiewem, 9.30 – Eucharystia, 10.30 – zakończenie rekolekcji i odjazd autobusów z parkingu obok kościoła. Dowóz uczniów na rekolekcje bezpośrednio na parking obok kościoła: Pateraki, Toporów i Poręby Dymarskie  – godz. 7.40, Świerczów, Hadykówka, Cmolas Spalenisko – godz. 8.10. Za doprowadzenie i bezpieczny powrót dzieci (szczególnie klas młodszych) i młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach do kościoła nieobjętych dowozem odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Natomiast bez względu na strajk, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni od 10.04. 2019 r. do 17.04.2019 r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. W zakresie organizacji egzaminów podjęte zostały wszelkie możliwe starania celem przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ponadto informujemy, iż rodzice wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do lat 8 w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1632) mają możliwość skorzystania z zasiłku  opiekuńczego, uprzedzając pracodawcę o nieobecności i jej przyczynach oraz planowanym okresie trwania – czytaj dalej Informacja – strajk, a opieka

Począwszy od dnia 8.04.2019 r. do 23.04.2019 r. włącznie (tj. do końca wiosennej przerwy świątecznej) nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

 

Za zaistniałą, niezależną od nas sytuację i utrudnienia z nią związane z góry przepraszamy!

Dyrekcja SP w Cmolasie