Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa w Cmolasie otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 – 2020. Program składa się z 3 priorytetów. Do bibliotek szkolnych skierowany jest Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup do biblioteki szkolnej 853 książek. Są to nowości wydawnicze w większości z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie szkoły mieli wpływ na zakup książek. 23 marca 2018 r. została przeprowadzona szkolna akcja pod nazwą: “Wybory książek do szkolnej biblioteki”. Książki wybrane uczniów, rodziców i nauczycieli powiększyły księgozbiór biblioteki i od 3 września czekają na czytelników!

Program inspiruje całą społeczność szkolną do twórczego czytelniczego działania. Niektóre z zadań, w tym klasowe projekty edukacyjne już realizujemy.

Wykaz książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa