Zajęcia opiekuńcze 20 i 21 czerwiec 2018r.

Drodzy rodzice! Przypominam, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ustalonymi przez Dyrektora SP w Cmolasie są: 20 i 21 czerwiec 2018r. W związku z powyższym w tych dniach, w godzinach od 8.00 do 16.00 dla uczniów, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Ze względów organizacyjnych stosowną deklarację (z datą i godzinami zajęć) proszę składać u wychowawców klas do 12.06.2018r.