Wpłaty za obiady za m-c marzec

W miesiącu MARZEC 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 46,00 zł. słownie czterdzieści sześć zł. (20 dni x 2,30 zł). Wpłaty na obiady będą przyjmowane od 01.03.2018r. do 09.03.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Dla Państwa wygody zachęcamy do dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004