Wpłaty za obiady w m-cu LUTY

W miesiącu luty 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 29,90 zł. słownie dwadzieścia dziewięć zł. dziewięćdziesiąt gr. (13 dni x 2,30 zł). Ze względu na ferie zimowe wpłaty na obiady za luty 2018r. będą przyjmowane wyjątkowo od 01.02.2018r. do 12.02.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio
na konto bankowe: Nr. konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004