Stołówka

W miesiącu kwiecień 2018 r. cena miesięczna posiłków wynosi – 36,80 zł (trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) (16 dni x 2,30 zł). Wpłaty przyjmujemy od 03.04.2018 do 10.04.2018.

Informujemy rodziców uczniów korzystających z posiłków na stołówce szkolnej, że istnieje możliwość dokonywania wpłat na obiady przelewem bankowym. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz skrót nazwy szkoły tj. SP lub PG oraz którego miesiąca dotyczy przelew.

BS Kolbuszowa / o Cmolas nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych i po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.