Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Statut Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Inne dokumenty dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji Prawo lokalne.