Dzieci pomagają dzieciom!

Fundacja „Z SERCA DLA SERCA” zorganizowała  konkurs plastyczny „Dzieci pomagają dzieciom”, którego celem było nie tylko pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży, ale również promowanie wolontariatu i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Czterdziestu czterech uczniów naszej szkoły – z klas siódmych, trzecich gimnazjalnych i uczestników kółka plastycznego zaangażowało się w proces twórczy zarówno na zajęciach w szkole, jak i w domu, wykonując prace plastyczne (łącznie 55) pod kierunkiem nauczyciela plastyki Renaty Krakowskiej, które zostały przesłane organizatorom. Wszystkie prace fundacja  przekaże na aukcję charytatywną, a dochód z niej zostanie przeznaczony na budowę domu hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Cieszymy się, że poprzez ten mały gest, nasi uczniowie razem z innymi będą zmieniać świat na lepszy i piękniejszy!