Wpłaty za posiłki obiadowe

W miesiącu styczeń 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 43,70 zł. słownie: czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr. (19 dni x 2,30 zł). Wpłaty przyjmowane będą od 02.01.2018r. do 10.01.2018r. Przypominamy również o możliwości dokonania wpłat bezpośrednio na konto bankowe nr: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Po upływie w/w terminu wpłaty będą przyjmowane tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.